«

»

Dec 04

Radiografia unui stat modern

Acest articol reprezintǎ o scurtǎ analizǎ (viziune personalǎ) a ceea ce se poate defini ca fiind un stat modern nu neapǎrat dintr-o perspectivǎ personalǎ, ci mai degrabǎ pe baza radiografierii unor fapte istorice dar şi realitǎții de astǎzi.

Dar întâi de toate trebuie definit conceptul de stat. Ce este statul? Statul, dupǎ cum spunea domnul academician Mircea Malița, este un organism viu. Se naşte, creşte şi moare. Dar statul nu existǎ farǎ cetǎțenii lui. Aşadar, statul este definit în primul rând de cǎtre cetǎțenii sǎi. Dar tot statul este guvernat de un set de legi şi o constituție care se aplicǎ în mod egal asupra tuturor cetǎțenilor sǎi.

Cine vegheazǎ asupra satisfacerii drepturilor omului? O singurǎ instituție: statul. El aparține cetǎțenilor în mod exclusiv, pentru cǎ singura lui preocupare este apǎrarea şi satisfacerea nevoilor de baza ale cetǎțenilor, exprimate în drepturi. Iar dreptul lor fundamental şi atotcuprinzǎtor este acela de a se bucura de o viatǎ demnǎ.” – Mircea Malița.

Aşadar, un stat modern trebuie sǎ fie definit de catre cetǎțeni moderni, iar la bazǎ sǎ aibǎ o construcție solidǎ. Iar pentru ca aceastǎ construcție sǎ funcționeze are nevoie în primul rând sǎ se îngrijeascǎ de doi piloni esențiali: educația şi sǎnǎtatea. Un stat modern, care doreşte sǎ se afirme trebuie sǎ punǎ pe primul loc aceste doua elemente primordiale existenței sale. De ce educația şi sǎnǎtatea? Pentru cǎ ele se preocupǎ de principala resursǎ a statului: resursa umanǎ! DA! Statul traieşte prin cetǎțenii lui pentru cetǎțenii lui! Fǎrǎ resursa umanǎ un stat nu se poate defini. Nu poate exista. Dacǎ un stat reuşeşte sǎ gestioneze corect aceste douǎ elemente atunci resursa umanǎ va fi de calitate. Se poate face referire la fiecare pilon ca la un minister. Un stat modern are deci nevoie în primul rând sǎ se preocupe de cele douǎ ministere: ministerul educației şi ministerul sǎnǎtǎții. De îndatǎ ce aceste ministere sunt acoperite, un stat are nevoie sǎ se preocupe de ministerul muncii pentru a gestiona aceastǎ resursǎ umanǎ. Acest minister ar trebui sǎ se afle în strânsǎ legǎturǎ cu ministerele care utilizeazǎ cel mai mult resursa umanǎ: ministerul economiei şi ministerul agriculturii. Un stat trebuie sǎ gestioneze resursa umanǎ pentru a asigura bunǎstare tuturor cetǎțenilor sǎi. Prin ministerele economiei şi al agriculturii statul trebuie sǎ gestioneze resursele naturale de care beneficiazǎ. Un aspect foarte important este faptul cǎ un stat centrat pe cetǎțeni trebuie sǎ gestioneze resursele sale pentru cetǎțeni. Statul este singurul proprietar de drept al resurselor sale pentru cǎ resursele aparțin tuturor cetǎțenilor sǎi (poporului) şi nu doar unui individ. Odatǎ acoperite aceste nevoi, statul trebuie sǎ se asigure cǎ poate valorifica într-un mod cât mai bun surplusul. Iar responsabilitatea trebuie sǎ revinǎ  ministerului comerțului. Ministerul finanțelor ar trebui sǎ ia povara gestionǎrii finanțelor. Elaborarea bugetelor şi distribuirea bogǎției ar trebui sǎ fie atribuțiile cheie ale acestui minister.

Cu toatǎ aceastǎ construcție în mişcare, statul trebuie sǎ îşi apere interesele sale atat între propriile hotare cât şi în afara acestora. Pentru ca acest lucru sǎ se realizeze este nevoie de ministerul afacerilor interne şi de ministerul afacerilor externe. Cele douǎ ar putea funcționa ca un întreg, dar pentru o mai bunǎ specializare a rolurilor este mai bine ca cele douǎ sǎ acționeze ca entitǎți de sine stǎtǎtoare. Pentru apǎrarea cetǎțenilor de posibilele amenințǎri externe este nevoie de ministerul apǎrǎrii. Acest minister are un rol cheie în protejarea suveranitǎții şi indivizibilitǎții statului. Orice stat modern trebuie sǎ îşi protejeze şi sǎ îşi promoveze valorile, tradițiile şi moştenirea culturalǎ, iar aceastǎ îndatorire esențialǎ trebuie sǎ fie exercitatǎ de cǎtre ministerul culturii. Patrimoniul cultural este o moştenire ce trebuie prețuitǎ cu mândrie de cǎtre stat, cǎci aceastǎ moştenire este tot o forma de educație. Un stat trebuie sǎ îşi  educe cetǎțenii în spiritul şi în cinstea valorilor sale. Ministerul culturii trebuie sǎ se afle mereu în strânsǎ legǎturǎ cu ministerul educației pentru promovarea acestor valori.

Ministerul justiției are rolul de a supraveghea statul, fiind instituția care se asigurǎ de respectarea legilor şi a constituției. Cetǎțenii unui stat au drepturi şi obligații egale şi nimeni nu trebuie sǎ fie mai presus de acestea.

Peste toate acestea, se adaugǎ un ultim element foarte important. Orice stat modern are nevoie de o infrastructurǎ criticǎ modernǎ. Autostrǎzile şi drumurile expres sunt clar o prioritate pentru orice economie solidǎ, dar cu mult mai importante sunt cǎile ferate –  elementul cheie pentru orice stat modern. Cǎile ferate sunt esențiale pentru dezvoltarea oricǎrei economii. În cazul statelor cu o rețea fluvialǎ importantǎ sau cu ieşire la mare, cǎilor ferate li se adaugǎ porturile. Portul reprezintǎ poarta unui stat cǎtre întreaga lume. Un stat trebuie sǎ valorifice la maximum aceste avantaje. Gestionarea şi dezvoltarea infrastructurii ar fi responsabilitatea ministerului transporturilor sau ministerul infrastructurii.

Într-o foarte mare masurǎ, un stat care gestioneazǎ corect toate aceste elemente şi le abordeazǎ ca pe un tot unitar poate fi considerat fǎrǎ probleme un stat dezvoltat.

Dacǎ aşa ar arǎta o construcție modernǎ solidǎ, oare situația României de astǎzi unde ar plasa țara?

Ca încheiere, un citat al domnului academician Mircea Malița: “Se afirmǎ că statul e prost, că abuzează, că e birocrat, că e împotriva individului şi alte chestii de felul ăsta. Ca efect, statele au fost turtite, sărăcite, slăbite, li s-au luat atribuţii până la punctul de a nu putea aplica răspunderea lor primordială, adică promovarea interesului public.

Puneţi statul şi lăsaţi-l să-şi facă treaba! El răspunde de interesul public! Privatul e foarte important, lasă-l acolo, dar el nu construieşte şcoli, nu face grădiniţe, nu face spitale, nu rezolvă medicina şi educaţia omului, nu face şosele. Astea, toate, ţin de interesul public şi fiecare cetăţean depinde, în fond, de funcţionarea acestui stat”

Leave a Reply